AKTUALNOŚCI:

23.05.2020
Dziękujemy za udział w dzisiejszej Konferencji i zapraszamy w kolejnnym roku! Poniżej publikujemy listę laureatów:

Sesja I – nauki podstawowe:
Ewelina Józefczuk,
Rola kinazy sfingozyny 1 w patofizjologii nadciśnienia tętniczego indukowanego angiotensyną II u myszy.

Sesja II – interdyscyplinarna:
Katarzyna Kaleta,
Palenie tytoniu i otyłość jako czynniki ryzyka hidradenitis suppurativa (trądziku odwróconego): immunohistochemiczna analiza wybranych protein.

Sesja III – interdyscyplinarna:
Beata Strach,
Opracowanie modelu in vitro do badania roli transporterów VGLUTs w niedokrwieniu mózgu.

Sesja IV – nauki kliniczne:
Anna Średniawa,
Całościowa ocena geriatryczna w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Sesja V – nauki podstawowe:
Karolina Tkacz,
Profibrotyczna odpowiedź fibroblastów, komórek mieloidalnych i komórek śródbłonka w mysim modelu zapalenia mięśnia sercowego.

Sesja VI – nauki kliniczne:
Justyna Lemejda,
Tworzenie bazy dźwięków powstających w stawach skroniowo-żuchwowych.

Sesja VII – nauki kliniczne zabiegowe:
Michał Wysocki,
Czynniki ryzyka niepowodzenia leczenia bariatrycznego po roku od laparoskopowego ominięcia żołądkowo-jelitowego z pętlą Roux-en-Y – badanie wieloośrodkowe.

Sesja VIII – nauki o zdrowiu:
Aleksandra Gorostowicz,
Skala DARS jako nowe narzędzie do wielowymiarowej oceny anhedonii.

 

19.05.2020
Poza wytycznymi do sporządzenia prezentacji serdecznie zachęcamy do zapoznania się ważnymi kwestiami technicznymi dotyczącymi wideokonferencji w Teams:

>>> Instrukcja <<<

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przetestować połączenie w najbliższy czwartek lub w piątek to prosimy o kontakt.

 

16.05.2020
W zakładce "Program" jest już do pobrania szczegółowy plan konferencji. Przypominamy, że bierni słuchacze mogą uzyskać dostęp do sesji inauguracyjnej poprzez kliknięcie na poniższy link do zespołu dzięki któremu proszą Państwo o dołączenie do zespołu w Teams:

LINK

Trzeba jednak być zalogowanym w domenie uj.edu.pl .

Prośby o dostęp do sesji tematycznych I-VIII z ograniczoną ilością osób należy zgłaszać mailowo na adres: doktorancka@cm-uj.krakow.pl

 

15.05.2020
Podczas Konferencji zalecamy do korzystania z aplikacji Teams którą można ją probrać ze strony: LINK

Używanie Teams przez przeglądarkę internetową jest niewskazane!

 

14.05.2020
Wszyscy aktywni uczestnicy oraz komitet naukowy mają już nadany dostęp w MS Teams do sesji inauguracyjnej i zakończenia. Natomiast dostęp do sesji tematycznych przewidziany jest głównie dla prelegentów i moderatorów danej sesji. Istnieje jednak możliwość uzyskania dostępu dla gości po kontakcie mailowym w domenie uj.edu.pl.

W poszczególnych kanałach Teams zostały zamieszczone pliki z abstraktami. Jeśli widzą Państwo jakieś błędy to proszę o informację zwrotną.

 

04.05.2020
Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące prezentacji. Kwestie techniczne dotyczące Microsoft Teams oraz kamer i mikrofonów zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Każda prezentacja powinna trwać 4 minuty natomiast 2 minuty zostawiamy na dyskusję.
Powinna się też składać z maksymalnie 6-8 slajdów: pierwszy slajd – tytuł pracy wraz afiliacją miejsca w  których powstawała np. w postaci tła lub fotografii Katedry/Zakładu, kolejne slajdy – na każdy przypada około 30 sekund czyli maksymalnie 8 linijek tekstu (3-4 zdania) lub 2 ilustracje.
Ze  względu na ograniczoną ilość czasu prosimy skupić się przede wszystkim na jednym celu swojej pracy oraz zastosować proste i czytelne rysunki bądź wykresy.

UWAGA: Regulamin czasowy będzie ściśle przestrzegany! 4 minuty to czas maksymalny. Życząc powodzenia proponujemy aby unikać dynamicznych rysunków i filmów (nie są one niezbędne, a generują zazwyczaj problemy natury technicznej). Możliwe jest przygotowanie  prezentacji w programie Microsoft Office - PowerPoint ale konieczne jest jest przekonwertowanie do pliku PDF, gdyż jest to uniwersalny format działający we wszystkich systemach i na różnych komputerach.

 

04.05.2020
W zakładce "program" zamieszczony został plan Konferencji oraz podział na sesje. Linki do platformy Microsoft Teams zostaną podane w późniejszym terminie.

 

22.04.2020
W dniu dzisiejszym na Państwa adresy mailowe zostały wysłane powiadomienia o przyjęciu/odrzuceniu abstraktów. Jeśli ktoś z Państwa nie dostał to proszę sprawdzić SPAM a jeśli nawet tam nie ma to wówczas proszę o kontakt. Do końca kwietnia w zakładce "program" powinni Państwo znaleźć podział na poszczególne sesje wraz z godzinami prezentacji.

 

05.04.2020
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, uprzejmie informujemy że tegoroczna konferencja odbędzie się wyłącznie w formie online. Abstrakty zostaną w tym tygodniu przesłane do komitetu naukowego, a w terminie późniejszym poprosimy Państwa o sporządzenie prezentacji. W nadchodzących dniach poinformujemy także jak będzie przebiegać komunikacja elektroniczna między uczestnikami a ww. komitetem ale najbardziej prawdopodobną formą jest platforma Microsoft Teams. Dlatego uprzejmie prosimy aby wszyscy prelegenci posiadali aktywne konto w domenie uj.edu.pl / doctoral.uj.edu.pl .

 

09.03.2020
Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż podobnie jak w porzednich latach również i w tym roku możemy liczyć na wsparcie Fundacji dla Wydziału Lekarskiego, Medycyny Praktycznej, StatSoft Polska, Folii Medica Cracoviensia oraz Polskiej Rady Resuscytacji. Dziękujemy!

 

02.03.2020
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy formularz rejestracyjny. Zachęcamy do zgłaszania abstraktów.

 

10.02.2020
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 maja 2020 r. (sobota) odbędzie się X Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Na Konferencję zapraszamy Doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Szkół Doktorskich), a w szczególności osoby zainteresowane integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi. Abstrakty prosimy zgłaszać od 2 do 29 marca 2020 r. poprzez formularz znajdujący się w zakładce "Rejestracja", który zostanie uruchomiony 2 marca br. Udział w konferencji jest bezpłatny.

- - -